30-minutenschets naar model in kleurpotlood.
terug