De moeder van Bibi, 30-minutenschets, potlood.
terug