Gerda: 10-minutenschets naar model in aquarel.
terug